Juuan metsä- ja uittotyöläisten osasto ry
Nimi: JUUAN METSÄ- JA UITTOTYÖLÄISTEN OSASTO RY

Aikarajaus: 1945 - 1950

Maantieteellinen toiminta alue: Juuan kunta

Historia:
Osasto on perustettu 18.10.1945 ja se on lakkautettu vuonna 1990. Osaston tarkoituksena on ollut koota paikkakunnalla puuteollisuudessa ja sen sivuammateissa työskentelevät työntekijät osaston kautta Suomen Puutyöväen liiton jäsenyyteen, toimia Suomen Puutyöväen liiton sääntöjen sekä liittokokousten päätösten mukaisesti jäsentensä taloudellisen ja henkisen tason kohottamiseksi. Osasto on myös mahdollisuuksiensa mukaan edistänyt jäsentensä opiskelua ja ammattikasvatusta kurssien, esitelmien, ym. muodossa. Yhdistys on järjestänyt jäsenilleen erilaista toimintaa kuten iltamia, valistuskursseja ja opintokerhoja.

Käyttörajoitus: Ei käyttörajoitusta

ARKISTOMERKKI: 1546

HYLLY: VIII

SISÄLLYS:

C. PÖYTÄKIRJAT
Ca. Kuukausikokousten pöytäkirjat 1945 - 1949 16 kpl
Cb. Sihteeristön vuosikokouspöytäkirja 10.9.1948
Cc. Edustajien neuvottelukokous pöytäkirja 15 - 16.4.1948

F. KIRJEISTÖ
Fa. Saapuneet kirjeet
Faa. Tiedonantokirjeet
Fab. SAK:lta tulleet kirjeet
Fac. Sekalaiset saapuneet kirjeet

G. TILIASIAKIRJAT
Ga. Tilikirja 1946 - 1949
Gb. Liiton tilitykset 1948 2 kpl
Gc. Jäsenmaksujen kantokirja 1946 - 1949 3 kpl
Gd. Luettelo Juuan osaston jäsenten suorittamista
jäsenmaksuista ja rästeistä liitolle
Ge. Suomen Metsä- ja Uittotyöväen liiton
tilitystaulukot 1945 - 1948 5 kpl
Gf. Suomen Puutyöväen liitto ry:n tilityslista 1945 - 1949 27 kpl
Gg. Kirjanpidon tositteita vuosilta 1946 - 1949
Gh. Vuositilastolomakkeet N:o 1 ja 2 1948
Gi. Maksetut sairasavustukset 1947

H. SÄÄNNÖT
Ha. Suomen metsä- ja uittotyöväen liitto ry:n säännöt 1948 2 kpl
Hb. Suomen puutyöväen työttömyyskassan säännöt 1946

M. SOPIMUKSET
Ma. Suomen puutyöväen liiton ry ja Suomen puutyöväen työttömyyskassan 1. päivästä lokakuuta 1945 korotetut jäsenmaksut ja avustukset
Mb. Suomen puunjalostusteollisuuden työnantajaliitto ry:n ja Suomen metsä- ja uittotyöväen liitto ry:n välinen työehtosopimus 1948 ja 1949? (jälkimmäisen ikä ei käy varmasti ilmi)

U. MUUT ASIAKIRJAT
Ua. Henkilökohtainen jäsenkortti 1945 - 1948 126 kpl
Ub. Jäsenkirja 1945 - 1946 4 kpl
Uc. Ilmoitus yhdistysrekisteriin 18.10.1945
Ud. Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin 6.9.1948
Ue. Virkatodistukset 28.8.1948 5 kpl
Uf. Säännöstely tiedotuksia 1945 - 1947 2 kpl
Ug. Päätökset, lait, asetukset
Uga. Valtioneuvoston päätökset 1945 - 1949 17 kpl
Ugb. Sosiaaliministeriön päätökset 1945 - 1948 9 kpl
Ugc. Asetukset 1948 2 kpl
Ugd. Lait 1945 - 1949 11 kpl
Uh. Malli asiakirjat (tyhjät)
Uha. Jäseneksiliittymiskortti
Uhb. Jäsenkortti
Uhc. Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin
Uhd. Avustushakemus
Uhe. Tilityslista jäsenhankintakilpailusta
Uhf. Väliaikainen jäsenkortti 3 kpl
Uhg. Tilillepanokortti
Uhh. Suomen Metsä- ja Uittotyöväen liiton kirjekuori
Uhi. Sopimuskirja
Uhj. Vuositilastolomakkeet N:o 1 ja 2
Uhk. vuositilastolomake
Uhl. Ilmoituskaavake
Uhm. Osaston toimitsijaluettelo
Uhn. Ilmoitus Osaston liittymisestä Suomen metsä- ja uittotyöväen liittoon
Uho. Vuosikokouslomake
Uhp. kuukausikokouslomake
Uhq. Koko kansan kisat
Uhqa. suoritusluettelo
Uhqb. suoritustodistus
Uhr. Arpatilauskortti
Uhs. Lehdet
Uhsa. Kuljetustyöntekijä 21.2.1950 9 kpl
Uhsb. Eripainos Rakentajasta N:o 2 1950 11 kpl
Uhsc. Arpojen myyntiopas Uht. Suomen Metsä- ja uittotyöväen liiton kokouskutsu juliste
Uhu. Osaston leimasimet 3 kpl

HUOMAUTUKSIA:
Kuukausikokousten pöytäkirjat on kirjoitettu puhtaaksi.

 


NettiTieto Oy