Timovaaran-Polvelan nuorisoseura
Nimi: TIMOVAARAN-POLVELAN NUORISOSEURA

Aikarajaus: 1900 - 1920

Maantieteellinen toiminta alue: Polvelan ja Timovaaran seutu

Historia:
Nuorisoseura on toiminut vuosina 1900-1920 Timovaaran ja Polvelan seudulla. Seuralla on ollut oma kirjasto lainausohjesääntöineen. Seurassa on harjoitettu mm. näytelmätoimintaa ja iltamia. (Kauko Juntusen kertomaa)

Käyttörajoitus: Ei käyttörajoitusta

ARKISTOMERKKI: 790

HYLLY: X

SISÄLLYS:

U. MUUT ASIAKIRJAT
Ua. Muistelmia Ub. Nuorisoseuran kirjaston kirjat:
Alkio Santeri: Tienhaarassa
Castrén Jonas: Tilattoman maalaisväestön ja pienviljelijäin aseman korjaamisesta ohjelmaehdotus
Hagman Lucina: Naisten ohjelma lähestyviä vaaleja varten
Hammar Kaarlo: Kannel ja risti
Krohn Ilmari: Suomalaisia kansanlauluja
Larin Kyösti: Ajan käänteessä
Leino Eino: Ajan Aalloilta
S. Budde: Matka kansanopistoon
Schalin Bachris: Elämän sanoja
Soini Lauri: Kansallisia lauluja
Syrjästäkatsoja: Kuinka uutta Suomea rakennetaan
O. Hannikainen: Maantieteen oppikirja kauppakouluille
Käytännöllinen Venäjän kielen alkeiskirja kauppakouluja varten

HUOMAUTUKSIA: -

 


NettiTieto Oy