Hiekkalan tila
Nimi: HIEKKALAN TILA, PIRJO HIEKKANIEMI

Aikarajaus: 1845 - 1971

Maantieteellinen toiminta alue: Juuan kunta, Vuokon kylä

Historia:
Asiakirjat koskevat Hiekkaniemen perintötilaa. Tila on tullut Pirjo Hiekkaniemen omistukseen hänen miehensä Jaakko Hiekkaniemen isovanhempien, Anna Maria (Kuittinen) ja Erik Hiekkaniemen (Gröhn) kautta. Asiakirjoja on useilta vuosilta alkaen vuodelta 1845 ja päättyen 1971.

Luovutustiedot: Pirjo Hiekkaniemi, 24.10.2002

Käyttörajoitus: Tarkoitettu tutkimus käyttöön. Saa käyttää myös kirjoituksissa, jotka eivät tiedollisesti vahingoita ketään perillisiä eikä sukulaisia.

ARKISTOMERKKI: 1750

HYLLY: II /II

MÄÄRÄ: 2

SISÄLLYS:

C. PÖYTÄKIRJAT
Ca. Ote kihlakunnan oikeuden lainhuudatusasiain pöytäkirjasta 14.9.1926
Cb. Ote kihlakunnan oikeuden lainhuudatusasiain pöytäkirjasta 23.11.1942
Cc. Ote kihlakunnan kiinteistökiinnitysasiain pöytäkirjasta 2.11.1937
Cd. Ote kihlakunnan holhousasiain pöytäkirjasta 17.11.1941
Ce. Ote kihlakunnan oikeuden lainhuudatus pöytäkirjasta 12.4.1906
Cf. Ote kihlakunnan oikeuden lainhuudatus pöytäkirjasta 18.11.1904
Cg. Ote kihlakunnan oikeuden lainhuudatusasiain pöytäkirjasta 15.4.1943v
Ch. Ote lainhuudatusasiain pöytäkirjasta 20.8.1946
Ci. Ote lainhuudatusasiain pöytäkirjasta 23.3.1960
Cj. Ote kihlakunnan oikeuden lainhuudatusasiain pöytäkirjasta 23.11.1942
Ck. Ote kihlakunnan oikeuden lainhuudatusasiain pöytäkirjasta 7.2.1910
Cl. Ote kihlakunnan oikeuden kiinteimistökiinnitysasiain pk:sta 29.8.1935
Cm. Ote kihlakunnan oikeuden pöytäkirjasta 2.11.1922
Cn. Ote kihlakunnan oikeuden pöytäkirjasta 15.11.1905
Co. Ote kihlakunnan oikeuden lainhuudatusasian pöytäkirjasta 16.11.1926
Cp. Ote kihlakunnan oikeuden lainhuudatusasiain pöytäkirjasta 17.11.1905
Cq. Ote kihlakunnan oikeuden lainhuudatusasiain pöytäkirjasta 6.10.1925
Cr. Ote kihlakunnan oikeuden pöytäkirjasta 30.10.1936
Cs. Ote kihlakunnan oikeuden lainhuudatusasian pöytäkirjasta 14.11.1898
Ct. Ote kihlakunnan oikeuden lainhuuto pöytäkirjasta 9.9.1885
Cu. Ote kihlakunnan oikeuden lainhuudatusasiain pöytäkirjasta 11.3.1926
Cv. Ote lainhuuto pöytäkirjasta 28.4.1890
Cw. Ote kihlakunnan oikeuden lainhuudatusasiain pöytäkirjasta 19.2.1927
Cx. Ote kihlakunnan oikeuden lainhuudatusasiain pöytäkirjasta 11.9.1909

F. KIRJEISTÖ
Fa. Lähetetyt kirjeet 1 kpl

G. TILIASIAKIRJAT
Ga. Luettelo Mikko Kuittisen peril. pesästä tehdyistä maksuista v.1895-1897
Gb. Luettelo Mikko Kuittisen peril. pesästä tehdyistä maksuista 16.1.1899
Gc. Luettelo Mikko Kuittisen peril. pesästä tehdyistä maksuista 5.4.1895
Gd. Luettelo Mikko Kuittisen peril. pesästä tehdyistä maksuista 15.7.1897
Ge. Luettelo maatalouden käyttöomaisuudesta 1.1.1968
Gf. Ruotsin kielinen tiliasiakirja, 2 kpl
Gg. Tili Mikko Kuittisen alaikäistenlasten omaisuudesta 15.1.1897

U. MUUT ASIAKIRJAT
Ua. Kartat
Uaa. Hiekkalan tila RN 48, 7.3.1904
Uab. Hiekkalan tila RN 48/1, 11.5.1945
Uac. Viljelyskartta, Hiekkalan tila 48/5, Rinteelän tila 1/20, v. 1961
Uad. Rinteelä RN 1/7, 11.5.1945
Uae. Saarilahti RN 11, 10.2.1936
Uaf. Niemelän tila RN 1/2, 28.10.1931
Ub. Kauppa(väli)kirjat
Uba.Pykäläsuo RN 11/14, 5.7.1971
Ubb. Keskilä RN 11/28, 17.7.1971
Ubp. Puunmyynti, 5.9.1894
Uc. Velkakirjat
Uca. 19.5.1909
Ucb. Säästöpankki, 2.5.1929
Ucc. 23.1.1936
Ud. Ote maarekisteristä RN 14 Saksalan tila, 23.6.1937
Ue. Luovutuskirja 10.2.1930
Uf. Kiinnekirja 18.11.1926
Ug. Omaisuuden/perinnönjako
Uh. Lohkomiskirja ote 30.6.1922
Ui. Sopimuskirja, lohkominen ja jako, 26.10.1948
Uj. Jakokirja/tilitys 27.10.1945
Uk. Kiinnekirja 14.9.1911
Ul. Luovutuskirja
Um. Perukirja 19.3.1971
Un. Wiipurin hovioikeuden tuomio 6.4.1922
Uo. Jakokirja, tila 11/3 halkomisesta, v. 1929
Up. Ilmoitus, Juuan yleinen Osuuskauppa asetettu konkurssiin, 12.4.1922
Uq. Perunkirjoitus 26.10.1908, Sikke Nuutinen
Ur. Ruotsin kielinen asiakirja 18.9.1951
Us. Osa Ruotsin kielistä asiakirjaa elokuu v. 1845
Ut. Luultavasti lainhuutopöytäkirja
Uu. Luultavasti jakokirja 14.10.1935

HUOMAUTUKSIA:

 


NettiTieto Oy